பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம்

COLOMBO06, WELLAWATTA, Sri Lanka
by S.Tharsini
பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம்

பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம்

COLOMBO06, WELLAWATTA, Sri Lanka
by S.Tharsini

About

பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம்,


பெண்களுக்கு மட்டுமான யோகாசனம், உடல், உள ஆரோக்கியம் பெறுவதற்கும் (ஒரு மாத பயிற்சி– தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேவையான ஆசனங்கள்) அழகுக்கலைப் பயிற்சி நெறி (அழகை மெருகூட்டவும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும்) நடாத்தப்படுகிறது. விடுமுறை கழிக்க எமது தாய் நாட்டிற்கு வந்திருப்போருக்கும் பொருத்தமானதாகும். S.Tharsini 077 1844660. வெள்ளவத்தை.

Location

COLOMBO06, WELLAWATTA, Sri Lanka
Get directions