வெள்ளவத்தையில் City Driving School

About

வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சி யளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்ப டும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. விபரங்களுக்கு: 0094 77 7344844 0094 112505672 289, 1/1 Galle Road, Wellawatte Colombo Srilanka

Contact

Bookmark this

Share & Bookmarking
Where

289, 1/1 Galle Road, Wellawatte Colombo Srilanka

Sri Lanka

Advertisement