மனோரி சாரதி பயிற்சி நிலையம்

About

ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் உள்நாட்டு சர்வதேச, சாரதி அனுமதிப்பத்திரம், கார், வேன், Three Wheeler / Motor Cycle க்கு முறையான பயிற்சியுடன் பெற்றுத் தரப்படும். Manual/ Auto வாகனங்களில் பயிற்சி காலை 6.00 முதல் மாலை 6.00 வரை. வாரத்தில் 7 நாட்கள். மனோரி சாரதி பயிற்சி நிலையம், 309, 2/2 காலி வீதி, வெள்ளவத்தை. 122C காலி வீதி,தெஹிவளை (Arpico எதிரில்) 011 2504222 011 2710007 077 7320577 077 3089786 077 3089726 077 7479906

Bookmark this

Share & Bookmarking
Where

Advertisement