புதிய தையல் பயிற்சி வகுப்பு

About

இரா­ஜேஸ்­வரி இரா­ம­நா­தனின் புதிய தையல் பயிற்சி வகுப்பு. தொழில்­பு­ரிவோர் நன்­மை­க­ருதி ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை நாட்­க­ளிலும் ஏனை­யோ­ருக்கு வார­நாட்­க­ளிலும் ஆரம்­ப­மா­க­வுள்­ளது. பெண்­க­ளுக்­கான அனைத்­து­வி­த­மான ஆடை­களும் இல­கு­மு­றையில் வெட்­டித்­தைப்­ப­தற்­கான பயிற்­சி­ய­ளிக்­கப்­படும். பாட­நெறி முடிவில் சான்­றிதழ் வழங்­கப்­படும். வய­தெல்லை கிடை­யாது. Block இல்லை ஒவ்­வொரு மாண­வ­ரி­டமும் தனிப்­பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்­தப்­படும். சுய­தொ­ழி­லுக்­கான ஒரு அரி­ய­வாய்ப்பு. குறு­கிய கால பாட­நெ­றி­யாக Saree Blouse, Shalwar வகுப்­பு­களும் உண்டு. Brilliant institute No. 136, Sangamitha Mawatha, Kotahena, Colombo – 13. T.P. 077 4131165.

Contact

இரா­ஜேஸ்­வரி இரா­ம­நா­தன்

Phone: 0094 77 4131165

Bookmark this

Share & Bookmarking
Where

136, Sangamitha Mawatha
Kotahena, Colombo

Advertisement
Error Page
Warning!

Unable to establish a database connection

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request